Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pondělí, 3. září 2018 (11:14) Pavel Jelínek

Velký městský okruh v Brně se rozroste o další dva úseky.

Velký městský okruh: Město a ŘSD uzavírají smlouvu o spolupráci na další dva úseky

Rada města Brna schválila návrhy dvou smluv důležitých pro výstavbu velkého městského okruhu. Smlouvy, které bude v září schvalovat zastupitelstvo, hovoří o spolupráci města Brna a Ředitelství silnic a dálnic při výstavbě dalších dvou úseků velkého městského okruhu.

První ze smluv řeší úsek Vinohrady a mimoúrovňovou křižovatku Ostravská radiála. Druhá pak silnici I/42 v úseku Bratislavské radiály. 


„Hlavním investorem velkého městského okruhu je Ředitelství silnic a dálnic, město Brno je v pozici spoluinvestora. Velice si ceníme toho, jak intenzivní spolupráce města a ŘSD nyní probíhá. Aktivita města především ve výkupu potřebných pozemků a další majetkoprávní přípravy se ukazuje jako nezbytná a velice efektivní cesta k tomu, aby byly zbývající úseky velkého městského okruhu konečně realizovány,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy, investic a majetku Richard Mrázek.

 

Společným zájmem ŘSD i Brna je podle smluv co nejrychlejší příprava a realizace plynulého propojení velkého městského okruhu od mimoúrovňové křižovatky ulice Rokytova přes Vinohradský tunel a křižovatku na ulici Líšeňská a Bělohorská až po ulici Ostravskou a dále pak přes křižovatku na ulici Průmyslová a Faměrovo náměstí až k mimoúrovňové křižovatce Bratislavská radiála. (Mapy naleznete zde: http://www.mestsky-okruh-brno.cz/useky-vmo-brno/. 

Stavba bude zahrnovat jak stavební objekty v zájmu ŘSD, tak stavební objekty v zájmu města. Finanční prostředky ŘSD a města na realizaci stavby se nebudou sdružovat, každá ze stran bude přímo financovat své stavební objekty. ŘSD bude hradit veškeré náklady související s realizací vyvolaných investic, a to jak u objektů ŘSD, tak objektů města.


Ředitelství silnic a dálnic se ve smlouvách zavazuje zejména:
• zajistit projektovou přípravu stavby,
• zajistit potřebné průzkumné a přípravné práce,
• zajistit finanční prostředky,
• zajistit a provést výběr zhotovitele celé stavby.
Povinností města bude zejména:
• zajistit příslušné finanční prostředky,
• zprostředkovat pro ŘSD majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených realizací stavebních objektů v zájmu ŘSD,
• zajistit potřebná povolení pro přípravu a realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti.


Magistrát města Brna

zdroj : https://www.brno.cz/
PR
 

Další články

Komentáře