Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pondělí, 22. června 2015 (13:42) Pavel Jelínek

Shrnutí dosud proběhlých jednání JMK ve věci Grand Prix ČR 2014/2015

Shrnutí jednání JMK ve věci Grand Prix ČR
 
 Automotodrom Brno zveřejňuje korespondenci mezi společností a Jihomoravským krajem, která se týká řešení situace s úhradou zalistovacího poplatku 2014, resp. spolupráce s Jihomoravským krajem na zajištění následujících ročníků závodu.

Automotodrom Brno zveřejněním dokumentů poukazuje, v jaké pozici se ve vyjednávání s Jihomoravským krajem nacházel a za jakých okolností byla připravována smlouva o spolupořadatelství předložená k podpisu hejtmanem Michalem Haškem.
 
Do 17. března neproběhla ze strany Jihomoravského kraje žádná korespondence vůči Automotodromu Brno, přestože společnost opakovaně kontaktovala hejtmana Michala Haška s nabídkou spolupráce, součinnosti a žádala o sdělení dalších kroků Jihomoravského kraje
 17. března
Hejtman Hašek zasílá dopis AMD. Jde o první aktivitu JMK směrem k AMD ve vztahu ke GP od návštěvy delegace JMK na Dorně v lednu 2015. Hašek požaduje „smluvní podmínky“ a sdělení aktuální výše závazku AMD vůči Dorně.
 
18. března
Již o den později AMD zasílá požadované materiály – trojstrannou dohodu JMK x AMD x Dorna o úhradě 30 mil. Kč dle usnesení vlády a údaj o aktuální výši závazku vůči Dorně.  
 
23. března
Hejtman Hašek veřejně oznamuje, že svolal mimořádné zastupitelstvo JMK na 9. dubna. Zastupitelstvo má řešit vypořádání dotace za Grand Prix. Podrobnosti nejsou zveřejněny. AMD není informováno.
 
24. března
AMD žádá hejtmana Haška o sdělení postupu vypořádání dotace 2014 s ohledem na zveřejněnou informaci o svolání mimořádného zastupitelstva na 9. dubna. Dále se dotazuje, jestli JMK pracuje s trojstrannou dohodou zaslanou 20. března.
 
29. března
AMD dostává na vědomí od Dorny informaci, že JMK byla zaslána podepsaná trojstranná dohoda o vypořádání ročníku 2014.
 
2. dubna
AMD dostává na vědomí dopis společnosti Dorna z 1. dubna, ve kterém Dorna upozorňuje hejtmana Haška, že není zaplacen rok 2014 a není tedy splněna dohoda z lednového jednání. Varuje, že může být ohrožen ročník 2015.
 
2. dubna
JMK odesílá dopis, kde hejtman Hašek sděluje, že nelze uhradit rok 2014 z prostředků poskytnutých MŠMT. Dále oznamuje, že JMK musí být spolupořadatelem. Odmítá sdělit podrobnosti k jednání zastupitelstva 9. dubna. JMK žádá smlouvu o konání Grand Prix mezi Dornou a AMD.
 
8. dubna
AMD zasílá odpověď. Upozorňuje, že smlouva mezi Dornou a AMD byla připravena k nahlédnutí již v září u právního zástupce AMD na základě žádosti JMK. JMK možnosti nevyužil. AMD sděluje hejtmanu Haškovi, že smlouva je stále k nahlédnutí. AMD dále sděluje, že žádá bližší informace k institutu „spolupořadatelství“ a upozorňuje, že nevypořádáním dotace za rok 2014 nejsou splněny podmínky stanovené Dornou k jednání o roce 2015.
 
9. dubna
Rada JMK a posléze i zastupitelstvo schvalují text smlouvy mezi AMD x JMK x Dorna o Grand Prix 2015. Text smlouvy nebyl předložen AMD ani Dorně. JMK odmítá obsah smlouvy zveřejnit.
 
10. dubna
Hejtman Hašek podepisuje smlouvu a odesílá ji s průvodním dopisem AMD a Dorně. AMD je vyzváno k podpisu a vrácení smlouvy JMK, aby mohla být zaslána k podpisu Dorně.
 
15. dubna
AMD zasílá hejtmanu Haškovi připomínky ke smlouvě a oznamuje mu, že kvůli řadě vad nelze smlouvu ve znění schváleném zastupitelstvem JMK podepsat. Zároveň AMD oznamuje, že plnění navrhované JMK nepřináší potřebný efekt k řešení financování Grand Prix ČR.
 
15. dubna
Hejtman Hašek na webu JMK zveřejňuje prohlášení, ve kterém dává AMD dva týdny na podpis smlouvy ve znění schváleném zastupitelstvem JMK.
 
16. dubna
Dorna informuje hejtmana Haška, že smlouvu nelze podepsat, jelikož se nevypořádává se závazkem kraje uhradit část zalistovacího poplatku za rok 2014 a žádá hejtmana Haška o alternativní řešení. Na dopis není odpovězeno.
 
29. dubna
Končí dvoutýdenní lhůta stanovená hejtmanem Haškem k podpisu smlouvy ve znění schváleném zastupitelstvem JMK.
 
1. května
AMD jedná s Dornou. Dorna trvá na zaplacení 30 mil. Kč od Jihomoravského kraje za rok 2014 dle slibu hejtmana Haška.
 
7. května
Hejtman Hašek zasílá AMD dopis, ve kterém informuje, že připomínky AMD ke smlouvě považuje za obecné a znovu vyzývá k podpisu smlouvy schválené zastupitelstvem JMK 9. dubna.
12. května
AMD zasílá odpověď, ve které informuje, že nedošlo k žádné změně a důvody, proč nelze smlouvu podepsat, trvají. Zároveň sděluje hejtmanu Haškovi, že vzhledem k jeho postoji považuje za bezpředmětné předkládat alternativní návrh.

Zdroj: MO
PR

PS: již v úterý bude dotaci pro MOTO GP schvalovat  brněnské zastupitelstvo

Fotky

Další články