Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 10. září 2019 (23:20) Pavel Jelínek

Scania zavádí iniciativu „Den klimatu“.

Scania zavádí iniciativu „Den klimatu“

 

Jako důkaz svého závazku bojovat proti změně klimatu a podporovat dosažení cílů stanovených v Pařížské dohodě organizuje společnost Scania iniciativu Den klimatu. V rámci ní zajistí pro své zaměstnance další vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

 

„Při veškeré naší činnosti dbáme na udržitelnost, která má hluboký dopad na naše produkty, naši výrobu a způsob našeho podnikání,“ říká prezident a generální ředitel Henrik Henriksson. „Nyní jsme se rozhodli učinit další krok a zvolili jsme školení jako vhodný postup v rámci naší iniciativy Den klimatu, protože jsme přesvědčeni, že zvyšování znalostí o změně klimatu je důležité pro splnění cílů stanovených v Pařížské dohodě.“
Den klimatu ve společnosti Scania se uskuteční 20. září jako předchůdce konference OSN o změně klimatu konané v New Yorku. V tento den se činnost v centrále společnosti Scania i ve výrobních závodech a místních jednotkách společnosti Scania po celém světě na jednu hodinu zastaví. Během této hodiny se zaměstnanci dozví více informací o změně klimatu a společnost Scania se zaměří na myšlenky všech zaměstnanců týkající se toho, jak může zajistit dosažení ještě větší udržitelnosti ve všech aspektech své činnosti.
„Podnikání hraje v boji proti změně klimatu důležitou roli. Nemůžeme nečinně sedět a čekat, až ostatní něco udělají. Chtěl bych vyzvat další společnosti, aby se tímto tématem také zabývaly, protože věřím, že společně dokážeme věci značně ovlivnit,“ pokračuje Henriksson.
Společnost Scania se zavázala podporovat posun směrem k udržitelnému systému dopravy. Den klimatu je dalším krokem při plnění tohoto poslání. Společnost Scania neustále pracuje na minimalizaci emisí ze svých produktů. Tato ambice se vztahuje rovněž na snižování úrovní emisí vytvářených v důsledku vlastní činnosti a zmenšování ekologické stopy v těchto oblastech. Společnost Scania se v posledních letech zavázala k celé řadě cílů:
• Snížit u své pozemní dopravy emise CO2 na přepravenou tunu o 50 procent do roku 2025 (1)
• Snížit emise CO2 u svých činností o 50 procent do roku 2025 (2)
• Přejít na elektřinu vyráběnou zcela bez použití fosilních zdrojů do roku 2020 (3)
• Pokračovat v nabízení nejširšího portfolia produktů na trhu, které využívají alternativní paliva (4)

Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a zákazníky směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim zákazníkům dodali 88 000 nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a námořních motorů. Čisté tržby byly celkem více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20% se týkalo služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891, nyní působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více informací navštivte: www.scania.com.

 

PR

Další články

Komentáře