Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 22. března 2019 (20:31) Pavel Jelínek

Rok 2018 byl rokem růstu a rokem rekordů .

Přehled hospodaření společnosti Scania za období leden – prosinec 2018

Shrnutí za celý rok 2018

Provozní příjem činil 13.832 (12.434) mil. SEK

Čisté tržby se zvýšily o 11 procent na 137.126 (123.366) mil. SEK

Peněžní tok činil 3.665 (5.696) mil. SEK v segmentu Vozidla a služby

Počínaje finančním rokem 2018 byla prezentace výsledovky změněna, aby odpovídala koncepci Volkswagen Group (včetně srovnávacích období)

 

 

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele

„Rok 2018 byl rokem pokračujícího růstu a rokem rekordů v mnoha oblastech. Rovněž jsme uskutečnili největší technický přechod v historii společnosti. Dodávky nákladních vozidel, autobusů a autokarů, ale také motorů dosáhly rekordních hodnot, stejně jako objem služeb. Čisté tržby společnosti Scania činily 137,1 miliardy SEK, což představuje nárůst o 11 procent oproti předchozímu roku.

Příjmy vzrostly na 13.832 mil SEK, což přineslo provozní marži ve výši 10,1 procenta. Vyšší objem vozidel a služeb přispěl pozitivně, stejně jako měnové efekty, zatímco vyšší výrobní náklady na výrobu dvou produktových řad a narušení v dodavatelském řetězci ovlivnily příjmy negativně. S přeměnou výroby v Latinské Americe v průběhu prvního čtvrtletí 2019 dokončíme globální přechod k nové generaci nákladních vozidel Scania. Tato závěrečná fáze přechodu povede k určitým omezením, pokud jde o flexibilitu a kapacitu našeho globálního výrobního systému. Nákladová situace je stále vyšší než normální, obecně pro výrobky i výrobu související s novou generací nákladních vozidel. Byla proto zavedena opatření pro normalizaci úrovně nákladů.

S tím, jak naši zákazníci využívají stále větších flotil nákladních vozů a jak Scania neustále vylepšuje nabídku služeb, což vychází z dat od více než 360 000 připojených vozidlech, objemy těchto poskytovaných servisních služeb neustále rostou. Výnosy z poskytování služeb se v roce 2018 zvýšily o 12 procent na rekordní hodnotu 26,6 miliard SEK. Finanční služby vykázaly provozní příjem 1.440 mil SEK, dosud nejvyšší v historii.

 

Počet přijatých objednávek na nákladní automobily se snížil o 12 procent v roce 2018 ve srovnání s vysokou úrovní období předchozího roku. Poptávka v Evropě zůstává na dobré úrovni a zákazníci jsou velmi aktivní. V Latinské Americe pokračuje oživení v Brazílii. V Asii se přijaté objednávky v roce 2018 snížily v porovnání s předchozím rokem, a to kvůli Střednímu východu. Poptávka v Eurasii je i nadále silná, i když se počet přijatých objednávek v Rusku ke konci roku poněkud snížil. Autobusy a autokary jsou také negativně ovlivněny nižším počtem nových objednávek na Středním východě, ale celkově přijaté objednávky odpovídají loňskému roku. V oblasti průmyslových motorů je poptávka silná ve všech segmentech. V roce 2018 byly přijaté objednávky pozitivně ovlivněny díky zvýšenému zájmu v Evropě.“

 

Finanční přehled

Celý rok

 

4. kvartál

 

Nákladní vozidla a autobusy, jednotky

 

 

2018

 

2017

Změna,

%

 

2018

 

2017

Změna,

%

Přijaté objednávky

 

97 446

109 415

-11

24 957

31 701

-21

Dodávky

 

96 477

90 777

6

27 838

26 818

4

 

Čisté tržby a příjmy

EUR

mil.*

 

 

 

 

 

 

Čisté tržby, skupina Scania, mil. SEK.**

 

13 377

 

137 126

 

123 366

 

11

 

38 452

 

34 255

 

12

Provozní příjem, vozidla a služby, mil. SEK

1 209

12 392

11 160

11

3 298

2 942

12

Provozní příjem, finanční služby, mil. SEK

140

1 440

1 274

13

381

412

-8

Provozní příjem, mil. SEK

1 350

13 832

12 434

11

3 679

3 354

10

Příjem před zdaněním, mil. SEK

1 300

13 319

12 082

10

3 464

3 262

6

Čistý příjem za období, mil. SEK

950

9 734

8 705

12

2 461

2 350

5

Provozní marže, %

 

10,1

10,1

 

9,6

9,8

 

Návratnost užitého kapitálu,

Vozidla a služby, %

 

22,6

22,7

 

 

 

 

Peněžní tok, Vozidla a služby, mil. SEK

358

3 665

5 696

 

3 799

2 694

 

 

* Převedeno na EUR výhradně pro pohodlí čtenáře s použitím denního směnného kurzu 10,251 SEK = 1,00 EUR.

** Údaje za rok 2017 byly přepočítány vzhledem k nové prezentaci výsledovky počínaje rokem 2018.

Není-li uvedeno jinak, všechna srovnání se vztahují na odpovídající období předchozího roku. Tato průběžná zpráva neprošla kontrolou auditorů společnosti. 

Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2017 jsme dodali svým zákazníkům 82 500 nákladních vozidel, 8 300 autobusů a 8 500 průmyslových a lodních motorů. Čisté prodeje činily téměř 120 miliard SEK, z nichž asi 20 procent bylo spojeno se službami.

Společnost Scania, založená v roce 1891, nyní působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává asi 49 300 osob. Výzkum a vývoj jsou soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Produkce probíhá v Evropě, Latinské Americe a Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Společnost Scania je součástí společnosti TRATON AG. Další informace najdete na adrese www.scania.com

 

PR

Další články

Komentáře