Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 29. května 2018 (15:31) Pavel Jelínek

Rezidentní parkování v historickém centru Brna již od 1. září!

Rada města Brna dnes schválila další skupinu dokumentů, které je nutné připravit pro spuštění rezidentního parkování.

„Systém, který bude Brno zavádět, podporuje především ochranu rezidentů v okolí jejich bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a tím zvyšuje obrátkovost na potřebných místech. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že lidé zaparkují. V historickém centru města připravujeme spuštění tohoto systému k 1. září 2018. V oblasti v okolí ulic Antonínská, třída Kapitána Jaroše a Grohova se připravuje spuštění rezidentního parkování od 1. listopadu letošního roku,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé muset navštívit kontaktní pracoviště na Zvonařce nebo požádat o založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

V městské části Brno-střed již probíhají debaty o rezidentním parkování s občany. Připravuje se také spuštění komunikační kampaně a webu, kde lidé najdou všechna potřebná pravidla ve srozumitelné a přehledné formě.
„Stanovili jsme také rozmezí cen pro rezidentní a abonentní oprávnění. Konečná cena se vždy bude stanovovat na základě požadavku městské části, což nyní proběhlo v případě městské části Brno-střed,“ upřesnil náměstek primátora města Brna Richard Mrázek.

Ceny

Návštěvnické oprávnění

Rozvržení cenových pásem určuje městská část dle potřeb regulace parkování.

Cenové pásmo pro návštěvnický režim

Doba pro parkování zdarma

Cena za hodinu

1. pásmo

30 min

40 Kč

2. pásmo

30 min

20 Kč

3. pásmo

60 min

10 Kč

Pásmo 1 je nyní stanoveno pro historické centrum města.
Pásmo 2 je nyní stanoveno pro druhou oblast zaváděnou od 1. 11. 2018.

Rezidentní a abonentní oprávnění – rozmezí cen stanovené Radou města Brna

Rada města Brna stanovuje minimální a maximální cenu. Konečná cena oprávnění se stanoví na základě požadavku městské části.

Parkovací oprávnění pro Rezidenty

Cena za 1. Parkovací oprávnění pro Rezidenta

Cena za 2. a každé další Parkovací oprávnění pro Rezidenta

300–900 Kč

3.000–30.000 Kč

Parkovací oprávnění pro Abonenty

Cena za 1. Parkovací oprávnění pro Abonenta

Cena za 2. a každé další Parkovací oprávnění pro Abonenta

3.000–12.000 Kč

9.000–40.000 Kč

 

Přenosné abonentní parkovací oprávnění bude moci využít například lékař, který bude chtít poskytnout toto oprávnění svým pacientům po dobu ošetření, či firma pro své obchodní partnery a podobně. Cena za roční přenosné abonentní parkovací oprávnění se bude pohybovat v rozmezí 15.000–50.000 Kč

Ceny za Parkovací oprávnění platné pro území městské části Brno-střed (na základě požadavku městské části) se závazně stanoví takto:

Parkovací oprávnění pro Rezidenty

Cena za 1. Parkovací oprávnění pro Rezidenta

Cena za 2. Parkovací oprávnění pro Rezidenta

Cena za 3. a každé další Parkovací oprávnění pro Rezidenta

600

15 000

30 000

Parkovací oprávnění pro Abonenty

Cena za 1. Parkovací oprávnění pro Abonenta

Cena za 2. Parkovací oprávnění pro Abonenta

Cena za 3. a každé další Parkovací oprávnění pro Abonenta

6 000

30 000

40 000

Cena přenosného parkovacího oprávnění je v městské části Brno-střed stanovena na 24 tisíc Kč za rok.

Jak zajistí rezident parkování pro své návštěvy či například řemeslníky?

Každý rezident (bez ohledu na věk, vlastnictví automobilu či řidičského průkazu) má právo na 100 bezplatných parkovacích hodin ročně.

O další hodiny může rezident požádat a získat dalších 50 hodin maximálně jednou ročně za celkovou cenu 100 korun.

Magistrát města Brna

 

Rezidentní parkování – časté dotazy

Rada města Brna schválila tento týden ceník a další dokumenty pro připravované spuštění rezidentního parkování. První oblast – historické centrum města – se spustí 1. září 2018. Další tři oblasti přiléhající k centru ze severu se budou spouštět od 1. listopadu 2018. Další oblasti Brna-středu se budou připojovat postupně v roce 2019. Aktuálně schválený ceník a mapy oblastí najdete zde.

Systém, který bude Brno zavádět, podporuje rezidenty, aby mohli lépe zaparkovat v okolí svého bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a tím zvyšuje obrátkovost na potřebných místech. Zvedá se tedy pravděpodobnost, že lidé zaparkují.

K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé muset navštívit kontaktní pracoviště na Zvonařce nebo požádat o založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

Koho se nový systém týká?

V novém parkovacím systému se počítá se třemi typy řidičů:

Rezident – fyzická osoba, která má v místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na parkování v režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu (jsem majitel, auto je služební a mám právo s ním disponovat i pro jízdy domů atd.) a uhradit poplatek. Rezidentní karta platí v oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“. Pro získání parkovacího oprávnění pro rezidenta nestačí nájemní smlouva – je nutné si na jejím základě vyřídit trvalý pobyt.
Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.
Návštěvník – každý, kdo nemá v dané oblasti a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění.

[Parkování v Brně - systém květinky.] Mluví se o tom, že parkování bude fungovat systémem kytičky. Co to znamená?

 

 

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že uživatelé na okraji jednotlivých oblastí jsou znevýhodněni oproti těm, co bydlí uprostřed oblastí. Brno proto zavádí systém takzvané kytičky, která toto znevýhodnění minimalizuje.

Parkovací oprávnění (rezidenta i abonenta) bude tedy platit nejen v jeho oblasti (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“).

Například: Obyvatelům tmavě modré oblasti umožní jejich oprávnění parkovat jako rezident nebo abonent i ve světlemodrých oblastech. V oranžových oblastech bude parkovat jako návštěvník.

Výjimkou bude jen oblast historického centra města, kde mohou parkovat jen lidé z této oblasti.

Kdo určí, kde všude bude nový systém zaveden? Nepovedou změny k tomu, že se zhorší situace pro všechny?

Parkovací režimy v jednotlivých ulicích určuje městská část. Městská část také rozhodne o tom, zda se k novému systému připojí. Omezení dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den. Dá se tedy předpokládat, že na většině území Brna bude regulace prováděna jen v nočních hodinách. Přes den bude parkování neregulováno, tedy nezpoplatněno. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a vyřídit potřebné záležitosti.

[Rezidentní parkování značení]

Kolik bude parkovacích míst? Slyšel jsem, že jich kvůli novému systému téměř třetina ubyde.

Například v oblastech kolem Antonínské, třídy Kapitána Jaroše a Grohovy, kde se bude rezidentní parkování zavádět od listopadu, je nyní 3731 míst k parkování. Po zavedení nového značení jich ubyde 28, tedy ani ne jedno procento. Tento úbytek by navíc nastal bez ohledu na rezidentní parkování v okamžiku rekonstrukce vozovky nebo chodníku, projekt by totiž musel splňovat aktuálně platné normy.

Proč nejsou hotová záchytná parkoviště na okraji centra? Budou mít lidé kde parkovat?

 

Parkoviště, která v Brně jsou, mají stále volnou kapacitu, včetně P+R u hřbitova. Jakmile totiž řidiči mají možnost parkovat někde zadarmo, neváhají vynaložit velké množství času na nalezení takového parkovacího místa. A jakémukoliv zpoplatnění, byť symbolickému, se vyhnou. Dokud tedy nebude nový systém parkování ve městě zaveden ve větším rozsahu, byly by parkovací místa prázdná a nevyužívaná. Jejich výstavba se tedy připravuje postupně, míst bude přibývat souběžně s rozšiřováním systému parkování. Provoz prázdných parkovacích domů by byl neefektivní a drahý.

Jak bude parkování značeno?

Na ulicích, kde parkování regulováno nebude, se nic nezmění.

Na ulicích, kde parkování regulováno bude, bude vodorovné modré dopravní značení. A k tomu značení svislé. Na tomto svislém značení se řidiči podle barev dozví, kdo zde může s parkovacím oprávněním parkovat. Rezident bude označen modře, abonent zeleně a návštěvník oranžově. Řidič se ze značky také dozví, v jaké oblasti se nachází, a časy, kdy je parkování regulováno.

PR

Fotky

Další články

Komentáře