Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Sobota, 7. března 2015 (16:31) Pavel Jelínek

Ředitelství silnic a dálnic úspěšné v soudních sporech

Ředitelství silnic a dálnic úspěšné v dalších soudních sporech

Ředitelství silnic a dálnic uspělo s odvoláním u městského soudu v Praze ohledně žaloby, kterou na něj podalo třináct vlastníků nemovitostí poblíž pozemní komunikace I/27 Přeložka Třemošná. Ti žalovali ŘSD kvůli údajnému hluku. 

„Jsem velmi rád, že soud přihlédl k naší argumentaci. Jeho rozhodnutí vnímám jako pozitivní a racionální, neboť hrozil precedens, který by mohl do budoucna komplikovat provozování pozemních komunikací v České republice“ konstatuje Jan Kroupa generální ředitel ŘSD.

Na návrh ŘSD Městský soud v Praze zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, kterým původně soud vyhověl žalobě 13 žalobců, vlastníků nemovitostí poblíž silnice I/27 Přeložka Třemošná, a uložil ŘSD ČR, aby se zdrželo obtěžování žalobců hlukem z této pozemní komunikace. 

Městský soud v Praze naopak souhlasil s právní argumentací ŘSD ČR a mj. konstatoval, že výše citovaný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 neshledal v souladu s právním názorem, který v obdobné věci vyslovil Ústavní soud, který se týkal hluku na magistrále v Praze, a ve které Ústavní soud doslova uvedl: „…obecné soudy v situaci kolize dvou základních práv neodůvodněně preferovaly ochranu vlastnického práva vedlejších účastníků, jako vlastníků nemovitostí bezprostředně sousedících s pozemní komunikací, čímž zasáhly současně ústavně nekonformním způsobem do vlastnického práva stěžovatele. Je přitom nepochybné, že stav předmětné místní pozemní komunikace, včetně provozu na ní, je výsledkem … vývoje, který mohl být mnohým z vedlejších účastníků znám již v době nabytí jejich vlastnického práva.“ 

Případ bude znovu projednávat Obvodní soud pro Prahu 4, který je ovšem už vázán právním názorem městského soudu v Praze. 

V krátké době se tak jedná o další spor, kde dal soud ŘSD za pravdu. Minulý týden zamítl Krajský soud v Hradci Králové žalobu Lubomíra Bažanta a jeho sestry Leony Šimůnkové, kteří se domáhali zrušení vyvlastnění pozemků nedaleko Práskačky na trase dostavby dálnice D11 do Hradce Králové.

ŘSD je ovšem úspěšná například i v soudních sporech se zhotoviteli. Například ve věci neoprávněně fakturované valorizace na práce při výstavbě dálnice D47 u Ostravy, soud opakovaně rozhodl ve prospěch ŘSD. Šlo o více než o 185,5 mil Kč.


Datum: 06.03.2015
ŘSD

Fotky

Další články