Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pondělí, 14. října 2019 (09:51) Pavel Jelínek

Předseda vlády navštívil prostory budoucího Muzea železnice a elektrotechniky .

Předseda vlády ČR Andrej Babiš navštívil prostory budoucího Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea na Masarykově nádraží v Praze

V pátek 11. října 2019 navštívil předseda vlády ČR Andrej Babiš prostory budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM, které Národní technické muzeum připravuje v památkově chráněných objektech bývalého depa na Masarykově nádraží v Praze.

Nové muzeum bude veřejnosti zpřístupněno v roce 2028 a to na základě usnesení vlády č. 53 ze dne 21. ledna 2019 na realizaci programu: „Péče o národní kulturní dědictví I.“.

 

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, říká: „Nové moderní muzeum, které vznikne v prostorách nejstaršího nádraží v Praze, bude jistě velkým lákadlem pro návštěvníky. Těšit se mohou na železniční expozici s názvem ‚Dvě století železnice‘, která je kromě významných kolejových vozidel seznámí s vývojem české železnice od počátku do současnosti. Druhou samostatnou expozicí bude ‚Svět v sítích‘, kde bude prezentován vývoj v oblasti elektrotechniky a to jak silnoproudé, tak i slaboproudé.

Muzeum přestože bude založeno na cenných originálních exponátech, tak bude interaktivní, včetně organizování odjezdů historických parních vlaků z Masarykova nádraží.“

Národní technické muzeum připravuje projekt železničního muzea již od roku 2000, kdy rozhodnutím tehdejší Vlády ČR získalo areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží. Teprve však až v lednu roku 2019 došlo k významnému kroku, když současná Vláda České republiky schválila národní dotační program „Péče o národní kulturní dědictví I.“, v rámci kterého bylo Národnímu technickému muzeu přiděleno 1 680 milionů Kč na realizaci Muzea železnice a elektrotechniky NTM a stanoven termín realizace do roku 2028.

 

Předseda vlády Andrej Babiš si za doprovodu náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody a generálního ředitele NTM Karla Ksandra prohlédl prostory a seznámil se s projektem. Předseda vlády k budoucímu muzeu železnice a elektrotechniky uvedl: Zpřístupnění Muzea železnice a elektrotechniky veřejnosti je předběžně naplánováno na říjen 2028. Požádal jsem pana ředitele NTM, aby se pokusili práce urychlit a objekt mohl sloužit nejen dětem podstatně dříve." uvedl premiér.

Historie současných kroků při budování Muzea Železnice a elektrotechniky Národního technického muzea

Potřeba vybudování specializované železniční expozice pro rozsáhlou a unikátní sbírku železničních vozidel NTM v samostatném objektu s napojením na kolejovou síť byla zřejmá a nevyhnutelná již od 70. let 20. století. Přestože NTM průběžně sledovalo situaci ohledně zbytných drážních objektů, využitelných pro tuto expozici, nepodařilo se v období více než tří desetiletí získat žádný vhodný objekt. Stejně tak s ohledem na nedostatečné prostorové kapacity nebylo možné do dnešních dnů vybudovat expozici elektrotechniky pro prezentaci sbírek dokumentující tento obor.

 

Šance se objevila zhruba v polovině 90. let 20 století, kdy bylo zřejmé, že ze strany Českých drah přestane být využíván historický a unikátní objekt přímo v centru Prahy, a to Depo kolejových vozidel Praha – Střed v bezprostředním sousedství Masarykova nádraží.

V roce 2003, rok po převzetí objektu od Českých drah, bylo na základě zpracovaného Investičního záměru vydáno ze strany MK „Rozhodnutí o registraci akce“ a NTM ihned zahájilo kroky, tak aby projekt mohl být zrealizován do roku 2007. Neprodleně došlo k zahájení přípravných prací do úrovně výběru zhotovitele projektu.

Toto zadávací řízení bylo zrušeno, důvodem rozhodnutí byla informace o připravované stavební uzávěře ze strany MHMP v dané lokalitě, přestože v  roce 2000 v rámci přípravy Usnesení vlády ČR v roce 2000 byl s realizací projektu vysloven souhlas ze strany MHMP včetně odboru územního plánování. NTM začalo činit kroky vedoucí k odvrácení této vážné překážky.

Nicméně Rada HMP dne 2.11.2004 vydala nařízení č.20, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra pro území „Masarykova nádraží“, tzn. pro území vymezené ulicemi Havlíčkova, Na Florenci, Křižíkova, Pernerova, Prvního pluku, Malého, Trocnovská, Husitská a Hybernská. Tímto krokem byl projekt zablokován a nebylo možné v jeho realizaci pokračovat.

 

Nicméně NTM se v roce 2009 podařilo získat alespoň souhlas s obnovou střech většiny objektů, které již byli v neudržitelném a havarijním stavu. Oprava střech s náklady 39 mil.Kč proběhla v letech 2010 až 2011.

Následně ministerstvo kultury dopisem č.j.: MKCRX0036QRW ze dne 28.8.2011 rozhodlo o ukončení financování této akce a zrušení dotačního titulu k 31.12.2011.

Po celé období 2004 až 2012 NTM průběžně činilo kroky ke zrušení stavební uzávěry, nebo alespoň k získání výjimky, tak aby bylo možné obnovit realizaci projektu. Tyto snahy přinesly úspěch a rozhodnutím Rady HMP č.638 ze dne 15.5.2012 byla vydána výjimka ze zákazu stavební činnosti na dotčeném území.

Od roku 2013 tak došlo ze strany NTM k postupnému obnovení přípravných prací na projektu Železničního muzea včetně obnovení jednání s MK ohledně zajištění financování akce. Od konce 90. let 20. století došlo k nárůstu předpokládaných nákladů na dnešních cca 1.680 mil.Kč včetně DPH.

Tyto náklady nejsou určeny jen na stavební práce, ale i na vybudování vlastní expozice a samozřejmě i na restaurování sbírkových exponátů, včetně železničních vozidel. V rámci nového posouzení celého projektu bylo rozhodnuto o jeho rozšíření, které spočívá v doplnění o expozice elektrotechniky. Od roku 2014 tak NTM připravuje projekt pod názvem Muzeum železnice a elektrotechniky NTM.

O zahájení realizace projektu jsou průběžně vedena jednání především na úrovni MK.

Realizace projektu byla zahrnuta a schválena v usnesení Vlády ČR č. 53/2019 ze dne 21. ledna 2019 v programu „Péče o národní kulturní dědictví“.

 

 

Od roku 2015 zajistilo NTM tyto hlavní přípravné práce :

2017 – Scénář expozice železnice

2017 – Scénář expozice elektrotechniky

2017 – Stavební program Muzea železnice a elektrotechniky

2018 – Projektová dokumentace návrhu stavby Muzea železnice a elektrotechniky

2019 – Studie proveditelnosti Muzea železnice a elektrotechniky

Studie proveditelnosti byla dne 2.10.2019 schválena ministerstvem kultury a nyní je zpracováván Investiční záměr na přípravnou/projektovou část akce. První etapa přípravných prací, tzn. zahájení výběru dodavatelů, zejména pro projekt, by měla být započata na přelomu let 2020 až 2021.

Dokončení projektových prací je předběžně plánováno na období 2024 až 2025 a samotná stavební realizace včetně dokončení celého projektu a zpřístupnění Muzea železnice a elektrotechniky veřejnosti je uvažována k datu 28. října 2028, kdy si budeme připomínat 110. výročí vzniku Československé republiky.

 

 

PR

Fotky

Další články

Komentáře