Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 5. února 2019 (20:27) Pavel Jelínek

Počet dvanáctibodových řidičů v Česku je značný …

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice
BODOVANÍ ŘIDIČI              Rok 2018
Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů…………………………………………………………………… 3
Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů……………………………………………………………………. 4
Srovnání bodovaných řidičů podle pohlaví………………………………………………………………………………….. 5
Přehled bodovaných cizích státních příslušníků…………………………………………………………………………….. 6
Bodovaní řidiči podle věku………………………………………………………………………………………………….. 7
Dvanáctibodoví řidiči podle věku…………………………………………………………………………………………… 8
Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění…………………………………………………………………… 9
Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění…………………………………………………………….. 10
Odečítání 4 bodů…………………………………………………………………………………………………………….. 11
Odečítání 3 bodů - školení bezpečné jízdy…………………………………………………………………………………… 12
Srovnání meziročních trendů…………..……………………………………………………………………………………. 13

Viz přehled i s grafy a tabulkami ZDE.

Obsah
2
Obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) bylo v prosinci 2018 (stav k 31. 12. 2018) v centrálním registru řidičů evidováno 480 080 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství řidičů odpovídá 7,06 % všech registrovaných řidičů, tzn. každý cca 14. řidič je bodovaný.
Tabulka 1 - přehled počtů bodovaných řidičů podle krajů a počtu bodů Kraj 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 11 b 12 b bodova-ných řidičů bodova-ných řidičů / celkem řidičů


Hl. m. Praha
2979
16397
9841
4259
3592
1147
3550
596
492
361
395
4081
47690
5,47% Jihočeský 1859 11664 7551 2489 2388 979 2497 464 372 320 313 2345 33241 7,73%
Jihomoravský
2496
21411
11776
4156
3221
1370
4063
596
524
438
375
3382
53808
7,22% Karlovarský 682 5247 3183 1195 756 450 1193 189 133 154 166 1766 15114 8,12%
Královéhradecký
999
9429
6352
1888
1502
638
2205
248
233
217
221
1881
25813
7,12% Liberecký 959 7061 4476 1784 1133 564 1793 248 231 204 193 2141 20787 7,61%
Moravskoslezský
2845
18574
13665
4480
4054
1689
5132
808
643
634
572
5396
58492
8,04% Olomoucký 1042 9872 5962 2152 1546 744 2261 322 282 260 255 1926 26624 6,76%
Pardubický
993
8459
5066
1779
1169
680
1759
247
193
197
196
1474
22212
6,66% Plzeňský 1205 9332 5616 2286 1444 672 2019 290 239 234 210 2126 25673 6,57%
Středočeský
2892
19760
12844
4860
3171
1453
4873
635
555
552
479
5449
57523
6,57% Ústecký 1923 13758 8793 3840 2218 1283 3473 649 496 420 482 4936 42271 8,55%
Vysočina
1054
7763
5831
1640
1263
613
1442
207
166
182
148
1178
21487
6,36% Zlínský 1231 12088 5915 2151 2019 760 2536 352 297 257 204 1535 29345 7,82%
ČR
23159
170815
106871
38959
29476
13042
38796
5851
4856
4430
4209
39616
480080
7,06%
Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze.
Graf 1 - počty bodovaných řidičů v jednotlivých krajích
Celkem bylo k 31. 12. 2018 evidováno 39 616 dvanáctibodových řidičů, což je 8,25 % bodovaných řidičů a 0,58 % všech registrovaných řidičů. Z celkového počtu dvanáctibodových řidičů bylo evidováno 36 621 (92,44 %) mužů a 2 995 (7,56 %) žen.
Poměr všech registrovaných řidičů podle pohlaví je celkem ustálený. Tvoří ho 55,03 % mužů a 44,97 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný - tvoří ho v současnosti 81,18 % mužů a 18,82 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné (poměr mužů je mezi 79,54 % a 83,67
%).
0%
2%
4%
6%
8%
10% 10%
Průměr ČR Průměr ČR Průměr ČR Průměr ČR Průměr ČR
Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů
3
Tabulka 2 - tabulka přírůstků bodů Kraj 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 11 b 12 b bodova-ných řidičů
Hl. m. Praha
-143
-289
316
-109
-22
-165
-190
42
-22
-60
-25
49
-618 Jihočeský 148 531 -1434 91 52 -194 -175 25 -25 -55 -37 41 -1032
Jihomoravský
-228
1318
287
1
69
-36
-195
-3
5
-78
23
-61
1102 Karlovarský -80 129 -308 -71 -80 -48 -73 -18 -13 -41 5 -35 -633
Královéhradecký
-136
1067
1444
-48
247
99
85
7
28
-3
8
43
2841 Liberecký -19 21 -460 -70 -47 -150 -40 -16 -2 -28 -24 -2 -837
Moravskoslezský
-368
-691
540
-115
339
-33
-292
14
-12
-3
-24
121
-524 Olomoucký -92 333 127 71 185 57 -96 34 0 17 22 17 675
Pardubický
-204
125
355
-67
-78
49
-173
30
-31
-17
22
13
24 Plzeňský -380 -930 -123 10 -19 -53 -5 -31 -26 16 -12 -34 -1587
Středočeský
-234
-1133
-779
-256
-324
-411
-317
-103
-79
-72
-87
-53
-3848 Ústecký -148 -1060 -345 -136 -238 -125 -198 -16 8 -58 -40 -23 -2379
Vysočina
-241
547
87
30
-21
-78
-128
-6
-40
14
5
-60
109 Zlínský 140 2551 655 219 444 88 48 115 43 13 19 -9 4326
ČR
-1985
2519
362
-450
507
-1000
-1749
74
-166
-355
-145
7
-2381
Tabulka přírůstků bodů srovnává absolutní počty bodů v kategoriích a krajích. Zvýrazněné hodnoty se váží ke konkrétnímu sloupci, tedy ke kategorii. Je tak možné určit, kde došlo k nejmenšímu (zeleně) nebo největšímu (červeně) přírůstku bodů. Záporné hodnoty znamenají, že v dané kategorii došlo ve srovnání s minulým rokem k úbytku řidičů s daným počtem bodů.
Příklad: řidičů s dvanácti body přibylo nejvíce v Moravskoslezském kraji (121) a ubylo v kraji Vysočina (60).

Na následujícím grafu je znázorněno složení bodovaných řidičů podle počtu bodů. Největší skupinu řidičů tvoří ti, kteří mají na svém kontě 2 body, následuje skupina se 3 body a na třetím místě je skupina řidičů s 12 body; jen nepatrně menší jsou skupiny se 4 a se 7 body.
Graf 2 - složení bodovaných řidičů podle počtu bodů
0
50 000 50 000 50 000 50 000
100 000 100 000
150 000 150 000
200 000 200 000
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b 10 b10 b
11 b 11 b11 b
12 b 12 b12 b
Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů
4
Graf 3 - absolutní počty bodovaných řidičů - srovnání podle pohlaví
Graf 4 - přepočet bodovaných řidičů - relativní vyjádření vzhledem k celkovému počtu řidičů daného pohlaví
18997
129177
87884
30432
24344
11301
33556
5241
4319
4033
3816
36621
4162
41638
18987
8527
5132
1741
5240
610
537
397
393
2995
0
20 000 20 000 20 000 20 000
40 000 40 000 40 000 40 000
60 000 60 000 60 000 60 000
80 000 80 000 80 000 80 000
100 000 100 000
120 000 120 000
140 000 140 000
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b 10 b10 b
11 b 11 b11 b
12 b 12 b12 b
Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži
Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy

4,87%
33,15%
22,55%
7,81%
6,25%
2,90%
8,61%
1,34%
1,11%
1,03%
0,98%
9,40%
4,61%
46,08%
21,01%
9,44%
5,68%
1,93%1,93%
5,80%5,80%
0,68%
0,59%
0,44%
0,43%
3,31%
0%
5%
10% 10%
15% 15%
20% 20%
25% 25%
30% 30%
35% 35%
40% 40%
45% 45%
50% 50%
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b 10 b10 b
11 b 11 b11 b
12 b 12 b12 b
Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži Bodovaní muži
Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy Bodované ženy
Srovnání bodovaných řidičů podle pohlaví

5
Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u řidičů - občanů ČR, ale i u cizích státních příslušníků.
Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno 50 063 cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 10,43 %.
Tabulka 3 - přehled počtu bodovaných cizích státních příslušníků podle počtu bodů a krajů Kraj 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 11 b 12 b bodovaných řidičů bod. řidičů ciz./ bod. řidičů celkem
Hl. m. Praha
670
2000
1674
926
847
217
774
93
93
65
69
501
7929 16,63% Jihočeský 124 792 559 166 168 41 227 12 16 6 15 98 2224 6,69%
Jihomoravský
295
3462
1947
518
427
127
523
37
40
34
23
241
7674 14,26% Karlovarský 69 801 327 127 76 40 129 15 12 14 8 155 1773 11,73%
Královéhradecký
115
1255
673
188
148
30
335
19
22
19
9
74
2887 11,18% Liberecký 61 521 340 162 105 27 267 12 17 15 16 135 1678 8,07%
Moravskoslezský
236
1755
1189
295
337
77
428
35
27
19
28
193
4619 7,90% Olomoucký 75 979 462 111 103 29 142 10 10 7 9 61 1998 7,50%
Pardubický
56
487
286
122
62
27
134
14
12
8
13
55
1276 5,74% Plzeňský 139 1275 640 301 173 45 347 23 31 30 21 123 3148 12,26%
Středočeský
222
1665
1121
528
324
78
744
57
43
45
50
343
5220 9,07% Ústecký 126 1675 675 315 162 50 275 33 26 14 25 203 3579 8,47%
Vysočina
125
1296
823
252
131
46
160
20
13
17
6
60
2949 13,72% Zlínský 103 1656 618 141 226 45 221 15 16 12 5 51 3109 10,59%
ČR
2416
19619
11334
4152
3289
879
4706
395
378
305
297
2293
50063
10,43%
Výrazně nadprůměrný údaj poměru bodovaných cizích státních příslušníků (v porovnání s počtem bodovaných řidičů celkem) lze zaznamenat v Hlavním městě Praze (16,63 %). Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (5,74 %).
Graf 5 - srovnání stavů bodových kont cizích státních příslušníků

Rozložení počtu bodů cizích státních příslušníků odpovídá přibližně rozložení všech bodovaných řidičů. Nejvíce cizích státních příslušníků má na svém kontě 2 body, dále 3, 7 a poté 4 body.
4,83%
39,19%
22,64%
8,29%
6,57%
1,76%
9,40%
0,79%
0,76%
0,61%
0,59%
4,58%
0%
5%
10% 10%
15% 15%
20% 20%
25% 25%
30% 30%
35% 35%
40% 40%
45% 45%
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b 10 b10 b
11 b 11 b11 b
12 b 12 b12 b
Přehled bodovaných cizích státních příslušníků
6
Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 44 let a řidičky ženy ve věku 43 let. Pokud vezmeme v úvahu celkový počet řidičů v určitém věku a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, pak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 24 let a ženy ve věku 28 let.
Graf 6 - absolutní počty bodovaných řidičů podle věku
Graf 7 - přepočet na počty řidičů v daném věku

0
2000 2000
4000 4000
6000 6000
8000 8000
10000 10000
12000 12000
14000 14000
16000 16000
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
0%
2%
4%
6%
8%
10% 10%
12% 12%
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
Bodovaní řidiči podle věku
7
Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 32 let. Nejvíce žen s 12 body je evidováno ve věku 33 let.
Graf 8 - celkové počty řidičů s 12 body podle věku
Největší skupinu řidičů s 12 body tvoří muži ve věku 31 let a ženy ve věku 32 let, obojí v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů daného pohlaví.

Graf 9 - podíl řidičů s 12 body na celkovém počtu bodovaných řidičů
0
200 200
400 400
600 600
800 800
1000 1000
1200 1200
1400 1400
1600 1600
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
0%
2%
4%
6%
8%
10% 10%
12% 12%
14% 14%
16% 16%
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
Dvanáctibodoví řidiči podle věku
8
Nejvíce bodovaných řidičů mužů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 1991. Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce 2000. Propad počtu bodovaných řidičů s rokem 2001 je způsoben výrazným poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon.
Graf 10 - celkové počty bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění

Největší skupinu bodovaných řidičů po přepočtu (v rámci pohlaví) tvoří muži s datem udělení řidičského oprávnění v roce 2014 a ženy s datem udělení řidičského oprávnění rovněž v roce 2014.
Graf 11 - zastoupení bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění
0
2000 2000
4000 4000
6000 6000
8000 8000
10000 10000
12000 12000
14000 14000
1955 1955
1960 1960
1965 1965
1970 1970
1975 1975
1980 1980
1985 1985
1990 1990
1995 1995
2000 2000
2005 2005
2010 2010
2015 2015
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
0%
2%
4%
6%
8%
10% 10%
12% 12%
14% 14%
16% 16%
1955 1955
1960 1960
1965 1965
1970 1970
1975 1975
1980 1980
1985 1985
1990 1990
1995 1995
2000 2000
2005 2005
2010 2010
2015 2015
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění
9
Nejvíce 12bodových řidičů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění 2006. U žen tuto skupinu tvoří nejvíce řidiček s rokem udělení řidičského oprávnění 2008.
Graf 12 - celkové počty 12bodových řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění

Při přepočtu na všechny registrované řidiče (v rámci pohlaví) tvoří největší podíl 12bodových řidičů ti, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění v roce 2006 v případě mužů a rovněž v roce 2006 v případě žen.
Graf 13 - zastoupení 12bodových řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění
0
200 200
400 400
600 600
800 800
1000 1000
1200 1200
1400 1400
1600 1600
1955 1955
1960 1960
1965 1965
1970 1970
1975 1975
1980 1980
1985 1985
1990 1990
1995 1995
2000 2000
2005 2005
2010 2010
2015 2015
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
1955 1955
1960 1960
1965 1965
1970 1970
1975 1975
1980 1980
1985 1985
1990 1990
1995 1995
2000 2000
2005 2005
2010 2010
2015 2015
celkem celkem
muži muži muži
ženy ženy
Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění
10
Podle § 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů.
V ČR byly odečteny max. 4 body za poslední rok celkem 386 917 řidičům.

Tabulka 4 - odečítání bodů v jednotlivých krajích za poslední 2 roky Kraj 2017 2018 rozdíl
Hl. m. Praha
42744
39256
-3488 Jihočeský 27778 27818 40
Jihomoravský
46961
43507
-3454 Karlovarský 13120 12097 -1023
Královéhradecký
21477
18309
-3168 Liberecký 18304 16915 -1389
Moravskoslezský
49724
45813
-3911 Olomoucký 21517 20740 -777
Pardubický
21192
18160
-3032 Plzeňský 23444 22314 -1130
Středočeský
56182
49991
-6191 Ústecký 36796 34093 -2703
Vysočina
21214
17936
-3278 Zlínský 20578 19968 -610
ČR
421031
386917
-34114
Graf 14 - přehled odečtů 4 bodů podle krajů za poslední 2 roky
0
10000 10000
20000 20000
30000 30000
40000 40000
50000 50000
60000 60000
2017 2017
2018 2018
Odečítání 4 bodů
11
Od 1. 9. 2008 je možné absolvovat tzv. „školení bezpečné jízdy“, což je dobrovolné školení pro řidiče, kteří mají na svém bodovém kontě zaznamenány body. Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než šesti body za jeden přestupek. Více informací o odečtu 3 bodů je obsahem ustanovení v § 123e, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
V období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 podalo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností žádost na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy celkem 1759 řidičů, kterým následně vznikl nárok na odečet 3 bodů.
Graf 15 - celkový počet proškolených řidičů v jednotlivých krajích od 09/2008
Graf 16 zobrazuje počty řidičů, kteří absolvovali školení bezpečné jízdy s následným odečtem bodů podle stavu bodového konta před absolvováním školení. Hodnoty ukazují i zájem řidičů, kteří mají na svém kontě méně než 3 body a přesto se přihlásili na školení bezpečné jízdy a následně požádali o odečet 3 bodů. Celkem tak již učinilo 362 řidičů.
Graf 16 - počty proškolených řidičů podle stavu bodového konta před školením
2629
1234
2785
639
1174
888
2531
1429
1051
1125
2510
2268
1296
1656
241
93
217
39
69
71
225
130
66
82
178
172
86
97
0
200 200
400 400
600 600
800 800
1000 1000
1200 1200
1400 1400
1600 1600
1800 1800
2000 2000
2200 2200
2400 2400
2600 2600
2800 2800
3000 3000
ženy ženy
muži muži muži
28
304
954
990
2670
2365
3925
3870
4643
4005
3
27
73
69
148
154
296
276
411
307
0
1000 1000
2000 2000
3000 3000
4000 4000
5000 5000
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b 10 b10 b
11 b 11 b11 b
12 b 12 b12 b
ženy ženy
muži muži muži
12
Odečítání 3 bodů - školení bezpečné jízdy
Systém bodového hodnocení přestupků a trestných činů proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích spáchanými řidiči motorových vozidel byl zaveden od 1. 7. 2006 na základě zákona č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Za toto více než desetileté období se již mohly projevit v dostatečné míře obecné vývojové trendy, týkající se rozložení počtu bodovaných řidičů, přestupků a trestných činů.

Po počátečním nárůstu podílu bodovaných řidičů se jejich podíl v podstatě stabilizoval v letech 2009 - 2011 (14 % muži, 4 % ženy, 10 % celkem) a poté začal postupně klesat. Mohlo by se z toho soudit, že zavedení systému bodového hodnocení má svůj smysl pro udržení dlouhodobého trendu snižování počtu závažných následků dopravních nehod. Je také zřejmé, že ženy jsou lepšími a ukázněnějšími řidiči na základě faktu, že podíl bodovaných žen mezi řidičkami je téměř čtyřnásobně nižší, než je to v případě mužů. Ačkoliv podíl žen - řidiček na celkové řidičské populaci je v roce 2018 asi 45 % (40 % v roce 2007), podíl bodovaných žen - řidiček je jen 18,8 % (mezi bodovanými) a podíl 12bodových pouhých 7,6 % (mezi 12bodovými).
Graf 17 - vývoj podílu bodovaných řidičů celkem, muži, ženy (2007 - 2018)
Tabulka 5 - meziroční vývoj základních ukazatelů mezi roky 2017 a 2018 (k 31.12.) 2017 2018
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy počet řidičů 6764052 3736602 3027450 6798342 3741073 3057269
podíl (%)
55,24
44,76
55,03
44,97 počet bodovaných 482461 393738 88723 480080 389721 90359
podíl z řidičů (%)
7,13
10,54
2,93
7,06
10,42
2,96 podíl z bodovaných (%) 81,61 18,39 81,18 18,82
počet 12bodových
39609
36713
2896
39616
36621
2995 podíl z řidičů (%) 0,59 0,98 0,10 0,58 0,98 0,10
podíl z bodovaných (%)
8,21
9,32
3,26
8,25
9,40
3,31 podíl z 12bodových (%) 92,69 7,31 92,44 7,56
bodovaní řidiči cizinci
47311
50063
podíl z bodovaných (%) 9,81 10,43
8,7%
9,6%
10,3%
10,0%
9,9%
8,8%
8,4%
8,3%
8,0%
7,7%
7,1%
7,1%
12,1%
13,4%
14,3%
14,3%
14,3%
12,9%
12,4%
12,1%
11,8%
11,4%
10,5%
10,4%
3,5%
3,8%
3,8%
3,7%
4,0%
3,3%
3,2%
3,3%
3,3%
3,2%
2,9%
3,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10% 10%
12% 12%
14% 14%
16% 16%
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

Srovnání meziročních trendů
 

MD

PR

Celý přehled můžete vidět v PDF

Další články

Komentáře