Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Středa, 24. července 2019 (15:54) Pavel Jelínek

Obrat skupiny dosáhl 38,3 miliard €.

Skupina PSA vykazuje v 1. pololetí 2019 vysokou ziskovost

  • Obrat skupiny dosáhl 38,3 miliard €

  • Běžná provozní marže1 automobilové divize2 činí 8,7 %

  • Běžná provozní marže skupiny je 8,7 %

  • Volné hotovostní prostředky (free cash-flow)3 skupiny4 poté, co Faurecia zakoupila Clarion, činí 1,599 miliard €

  • Volné hotovostní prostředky automobilové divize představují 2,287 miliard €


 

Předseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares prohlásil: „Díky zaměření na realizaci strategického plánu jsme v prvním pololetí vykázali solidní free cash flow a vysokou běžnou provozní marži. Věnujeme se elektrifikaci našich vozů a jsme připraveni přijmout další technologické výzvy. Našimi zásadními přednostmi k dosažení cílů plánu Push to Pass je naše reakceschopnost a dokonalá souhra našeho managementu.“

 

Obrat skupiny dosáhl v prvním pololetí roku 2019 celkem 38 340 mil. €, což znamená pokles oproti prvnímu pololetí roku 2018 o 0,7 %. Obrat automobilové divize dosáhl 30 378 mil. €, což znamená snížení o 1,1 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018; příznivý dopad sortimentního složení výrobků (+2,9 %) a ceny (+1,3 %) částečně vykompenzoval pokles prodejů partnerům (-2,2 %) a negativní dopady směnných kurzů (-0,8 %), objemů, složení zemí (-1,4 %) a jiných vlivů (-0,9 %).

 

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil 3 338 mil. €, což znamená růst o 10,6 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti automobilové divize se zvýšil oproti 1. pololetí 2018 o 12,6 % a dosáhl 2 657 mil. €. Této vysoké úrovně ziskovosti 8,7 % bylo dosaženo i přes negativní dopad směnných kurzů, a to hlavně díky pozitivnímu sortimentnímu složení výrobků a dalšímu snížení nákladů.

 

Běžná provozní marže skupiny je 8,7 %, což znamená nárůst o 0,9 procentního bodu oproti prvnímu pololetí roku 2018.

Jednorázové provozní výnosy a náklady skupiny činily v 1. pololetí –847 mil. €, oproti –750 mil. € v 1. pololetí 2018.

Finanční výsledek skupiny činil –166 mil.€, v prvním pololetí roku 2018 dosahoval –218 mil.€.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl v prvním pololetí oproti prvnímu pololetí roku 2018 o 335 mil. € na 2 048 mil. €. Čistý zisk v rámci podílu skupiny se oproti prvnímu pololetí roku 2017 zvýšil o 351 mil. € a dosáhl 1 832 mil. €.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činí 513 mil. €5, což představuje nárůst o 0,6 %.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia činí 634 mil. €, což znamená nárůst o 1,2 %.

 

Free cash flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 1 599 mil. €.

Celkové skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců6 činí k 30. červnu 2019 celkem 659 000 vozů, jsou tedy na stejné úrovni jako k 30. červnu 2018.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit činí k 30. červnu 2019 po přepracování dle normy IFRS 16 a akvizice Clarionu ze strany společnosti Faurecia 7 906 mil. €.

Vyhlídky trhu:

Skupina očekává, že v roce 2019 dojde k poklesu automobilového trhu o 1 % v Evropě, o 4 % v Latinské Americe a o 7 % v Číně, ruský trh by měl dosáhnout růstu 3 %.

 

Provozní cíl

Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021průměrné běžné provozní marže7 automobilové divize více než 4,5 %.

Odkaz na prezentaci výsledků za 1. pololetí roku 2019.


Finanční kalendář

23. října 2019: Obrat skupiny za 3. čtvrtletí 2019

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 30. červnu 2019 schválilo 23. července 2019 představenstvo a 23. července 2019 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli přezkum závěrky a připravují auditorskou zprávu o konsolidované závěrce.

Zpráva o průběžných výsledcích a prezentace výsledků za 1. pololetí 2019 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Analytici a investoři“.

 

Skupina PSA

Skupina PSA má jedinečné zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu a poskytuje inovativní mobilní řešení, která dokážou splnit očekávání všech zákazníků. Skupinu PSA tvoří pět automobilových značek – Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall – a díky značce Free2Move přináší různorodou nabídku služeb konektivity a mobility. Její strategický plán „Push to Pass“ představuje první krok k vizi „Být předním výrobcem automobilů a preferovaným poskytovatelem služeb mobility pro celoživotní vztah se zákazníkem“. Je jedním z průkopníků vozů se samočinným řízením a vysokou úrovní konektivity. Její aktivity zahrnují i financování (Banque PSA Peugeot Citroën Finance) a výrobu automobilového příslušenství (Faurecia).

Mediatéka: medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

PR

Další články

Komentáře