Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Sobota, 7. března 2015 (16:51) Pavel Jelínek

Národní dopravní informační centrum sbírá non stop info

Národní dopravní informační centrum (NDIC)
DIC je centrální operační pracoviště zajišťující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu sběr, zpracování, publikování a distribuci informací o aktuální dopravní situaci v ČR. 

Národní dopravní informační centrum v nepřetržitém provozu sbírá, zpracovává, sdílí, publikuje a distribuuje dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní situaci ze sítě komunikací všech kategorií z celé ČR. V centru se shromažďují informace o dopravních nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, kolonách a počasí a dalších problémech. Odtud se dopravní informace šíří na proměnné informační tabule, na webové stránky a také pro rozhlasové a televizní stanice, přepravce, telekomunikační operátory a ostatním. Celkem cca 160 odběratelů. Detailní dopravní informace se šíří nonstop také prostřednictvím služby RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) pro navigační přístroje.

Informace a data ve prospěch NDIC poskytují:
Z agentových systémů:
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba
Správci komunikací všech kategorií
Silniční správní úřady všech úrovní
Obecní a městské policie
Český hydrometeorologický ústav
další...

NDIC využívá telematické systémy:
Dohledový kamerový systém - více než 500 kamer
Detekce intenzit dopravy - cca 200 detektorů
Silniční meteorologický systém - cca 460 meteohlásek
Systém elektronického mýta
Systém liniového řízení provozu SOKP
Systém sčítání dopravy, detekce kolon a sledování dopravního proudu
Řídicích systémů tunelů
Dopravních informačních center měst
Detekce jízdy vozidel v protisměru - systém detekce jízdy v protisměru využívající mýtných bran je nainstalován na D1, D2, D5 a v případě detekování předává automatickou informaci do NDIC, kde dojde automaticky mimo jiné ke změně textů na informačních portálech na dálnicích.

V současnosti operátoři NDIC ovládají cca 109 informačních portálů na dálnicích a rychlostních silnicích a dále instalované vozíky s informačními portály pro informování veřejnosti o dopravních jevech v modernizovaných úsecích D1.

Na informování řidičů je zaměřen i dopravní portál (www.dopravniinfo.cz). Ten ocenila i odborná veřejnost, když tento projekt ohodnotila 3. cenou v prestižní kategorii Projekt roku Křišťálové lupy českého internetu, v roce 2012 jsme získali ocenění v podobě 2 místa v kategorii veřejně prospěšná služba. Ročně je z NDIC na dopravní portál odesláno celkem 3 000 000 - 3 200 000 zpráv. V roce 2013 měl portál 2 900 000 návštěvníků.

Řidičům slouží webová aplikace pro zobrazování dopravních informací z dálnic a některých rychlostních silnic v mobilních telefonech m.dopravniinfo.cz

Hlavním cílem Národního dopravního informačního centra a poskytovaného dopravního servisu je přispívat ke spolehlivému, funkčnímu, efektivnímu, bezpečnému a k životnímu prostředí šetrnému provozu na dálnicích a silnicích v ČR.

Systém je většinou automatizovaný, pracuje na základě vstupujících dopravních událostí , scénářů dopravy, dat ze sčítačů, intenzit dopravy atp.
Dispečerskou činnost provádí celkem 17 pracovníků v nepřetržitém provozu.
Na NDIC je na nočních směnách přítomen pracovník Českého rozhlasu, kdy jsou v nočních a odpoledních hodinách z NDIC vysílány relace Zelené vlny
Do systému vstupují informace z celé ČR ze všech kategorií komunikací. Důraz je však kladen na dálnice a rychlostní silnice.

ŘSD

Fotky

Další články