Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 12. července 2019 (16:35) Pavel Jelínek

Investice 36 milionů EUR do projektu chytrých továren.

Bridgestone EMEA se připravuje na budoucnost investicí 36 milionů EUR do projektu chytrých továren

Automatické plnění vulkanizačních lisů

Investice zajistí další krok v digitalizaci výrobních procesů společnosti Bridgestone EMEA

Transformací projde osm evropských výrobních závodů v Polsku, Maďarsku, Španělsku, Itálii a Francii

Čtyřletý projekt bude zahájen v roce 2019

Investice podporuje transformaci společnosti Bridgestone EMEA, která usiluje o postavení lídra v oblasti řešení pro mobilitu

Společnost Bridgestone EMEA bude investovat 36 milionů EUR do digitalizace svých výrobních procesů a vytváření chytrých továren budoucnosti. Bude díky tomuto projektu od roku 2019 schopna rychleji a flexibilněji reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Její výroba bude zároveň méně náročná na spotřebu energie a bude vytvářet méně odpadu. Zaměstnance Bridgestone v oblasti EMEA navíc čeká v rámci nové investice rozšíření jejich kvalifikace, aby mohli ovládat nejvyspělejší digitální technologie, což následně povede k vyšší efektivitě využívání zdrojů a vyšší spokojenosti zaměstnanců.

 

Zvýšení efektivity, flexibility a trvalé udržitelnosti

 

Projekt chytrých továren s rozpočtem 36 milionů EUR zajistí transformaci veškerých výrobních procesů, od výroby polotovarů přes dodávky energií, údržbu a monitoring výroby až po plánování výroby, v osmi evropských výrobních závodech – v Polsku, Maďarsku, Španělsku, Itálii a Franci. Realizace projektu přinese úspory energie, zvýšení efektivity, snížení množství odpadu a zjednodušení procesů.

 

Jako první bude spuštěn dílčí projekt „Chytrá energie“, který optimalizuje spotřebu energie ve výrobních závodech a související náklady. Plány počítají se snížením spotřeby energie o cca 10 procent. Systém „Chytrá energie“ propojí výrobní plány se spotřebou energie a pomocí modelů bude optimalizovat energetickou náročnost výroby pneumatik.

 

Digitalizace výrobních závodů umožní ukládání dat o výrobě pneumatik. Inženýři Bridgestone v Římě a Tokiu budou moci tato data analyzovat a využívat při vývoji nových a vylepšených modelů pneumatik. Konstrukce nových modelů pneumatik budou předávány výrobním závodům v digitální podobě, což zkrátí dobu výroby prvních sérií nových pneumatik na polovinu.

 

Digitalizace sehraje významnou roli také ve zvyšování efektivity výroby v závodech společnosti Bridgestone díky chytré údržbě zařízení výrobních závodů. Umělá inteligence bude analyzovat data a předpovídat riziko poruchy strojů. Systém bude pomocí senzorů zaznamenávat a následně analyzovat klíčové parametry strojů a automaticky navrhne potřebnou údržbu, aby se předešlo nákladným selháním techniky. Tento nový proces také pomůže optimalizovat plánování pravidelné údržby.

 

Investice do chytrých továren rovněž pomůže snížit množství odpadu, produkovaného společností Bridgestone EMEA po celé Evropě. Data o výrobě budou odesílána do cloudové databáze a speciální algoritmy budou na jejich základě hledat souvislosti mezi výrobními parametry a vlastnostmi vyrobených pneumatik. Výsledky budou automaticky předávány týmům v příslušných závodech, které budou moci okamžitě přijmout nápravná opatření a významně snížit počet vadných výrobků.

 

Navíc dojde k výraznému zjednodušení logistických procesů ve výrobních závodech Bridgestone. Zavedení technologie chytrých materiálů umožní odborníkům ve výrobních závodech digitálně sledovat a řídit přemisťování nachystaných materiálů a polotovarů. Tím se značně zjednoduší plánování výroby a administrativní procesy, od vytváření směsí až po skladování.

 

Bridgestone EMEA se připravuje na budoucnost

 

Tato investice ve výši 36 milionů USD následuje po úspěchu předchozích iniciativ společnosti Bridgestone, zaměřených na digitalizaci procesu výroby pneumatik. Mezi ně patří například EXAMATION. EXAMATION je výrobní technologie společnosti Bridgestone, která je založena na umělé inteligenci a vyznačuje se vysokou produktivitou. EXAMATION zaznamenává a kontroluje 480 parametrů kvality pneumatiky. V rámci tohoto procesu je shromážděno 700 MB dat u každé pneumatiky.

Investice budou doprovázet školení zaměstnanců výrobních závodů, jejichž předmětem bude správné ovládání nejmodernějších digitálních technologií a maximální využívání potenciálu investic. Inteligentní přehledy a zjištění, poskytované chytrou továrnou, jim umožní lépe řídit a optimalizovat výrobní procesy a v neposlední řadě přispějí k větší autonomii a spokojenosti zaměstnanců.

 

Adolfo Llorens, viceprezident společnosti Bridgestone EMEA, odpovědný za výrobu, k tomu poznamenal: „Tento projekt chytré továrny důkladně připraví společnost Bridgestone EMEA na budoucnost. Nejenže budou naše procesy ještě efektivnější a trvale udržitelnější, ale také povedou k lepším produktům. Například digitální stroje, které budeme používat, kontrolují parametry kvality vyráběných pneumatik pomocí algoritmů, čímž vylepšíme ukazatel rovnoměrnosti kvality o 15 procent. Opravdu se už nemohu dočkat, jak se tento projekt bude v následujících čtyřech letech vyvíjet.

 

 

Společnost Bridgestone v Evropě, na Středním východě a v Africe

Jsme zastoupením největší společnosti na světě pro výrobu pneumatik a gumárenských produktů v regionu EMEA. Již téměř 90 let poskytujeme jistotu, že se lidé i zboží dostanou na místo určení s nejvyšší mírou komfortu a bez zdržení. Dnes to platí v ještě větší míře než dříve, a proto nám zákazníci svěřují nejvýznamnější úkol: zajistit spojení vozidla s vozovkou. Jsme vynikající chemici, inženýři a datoví analytici a provozujeme jedny z nejvyspělejších výrobních závodů v Evropě, disponujeme nejlepšími technologiemi na světě a vynakládáme značné investice do výzkumu a vývoje. Nekompromisně se zaměřujeme na poskytování skutečných řešení skutečných problémů, jimž řidiči čelí na silnicích každý den. Umožňujeme jim spolehlivou a bezpečnou jízdu za všech podmínek.

 

Působíme v 38 zemích EMEA a zaměstnáváme více než 18 300 pracovníků. V tomto regionu máme 15 závodů na výrobu pneumatik, významné výzkumné a vývojové centrum a zkušební polygon. Jsme hrdí, že vydáváme nejvíce prostředků na výzkum a vývoj v našem odvětví. Jen v roce 2018 jsme do této oblasti investovali 800 milionů eur.

 

 

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMEA naleznete na webových stránkách www.bridgestone.eu a www.bridgestonenewsroom.eu. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube, Twitter a LinkedIn.

 

PR

Další články

Komentáře