Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Neděle, 19. března 2017 (22:04) Pavel Jelínek

Do bahna u Jihlavy se sjedou borci s navijáky.

Již za týden se jede nejen Valašská rallye  nebo setkání Dakaráků v  Sosnové. Také u Jihlavy se bude závodit a to ve velmi težkém terénu.

Akce bude dokonce součástí  věhlaného světového závodu. Omluvte ovšem ne zcela ideální automatický překlad :-))

RAINFOREST CHALLENGE INTERNATIONAL

 


Česká republika je první evropské zóny národ "vypustit" Rfc světové série 2017 závod tohoto dne 24-25 března pod rfc střední Evropy (rfcce) v odjedeme s bohémským offroad výzvu (boc) výběr pro matku událost rfc grand final v malajsii . Tohle je způsobené naše rfc česká reprezentantka " C " nebo " C " (mila janacek), který se na návrat do rfc po Mia (chybějící-v-akci) od roku 2004! " Můj sen, všechny ty roky, je přivést 1 ST ČESKÉ 4 X4 tým na závod v rfc konečným výběrem Top Vítěz ve výběru," řekl mila, když se k nám vrátil v 2015. No, minulý rok, on to udělal! 

První česká vítěz přišel na závod v Malajsii! Velmi kompetentní, šikovné ještě mladý tým Oliver Vondráček (22 let) & Jan Škvor (32 let) s dobrým mechanické dovednosti & většina impt, přišli s velmi pozitivním přístupem pokračovat (pojď jakékoliv problémy se setkávají) .

Udělali 4 X4 z ČR velmi pyšný, neboť v očích off-road závodní svět. Tento rok, vše je připraveno pro kapitoly II výběru nejlepší Český tým do rfc grand final 2017. " Nyní máme 35 týmy v 4 tříd (Standard & upravené) - koníček, zvláštní, utv & Atv. Koníček je stejně jako 4 X4 Adv třídy, zatímco zvláštní je pro grand final," řekl Tomas Barton. Všechna vozidla musí mít naviják, podstrčit vafle & OFF-road příslušenství / vybavení. 

Zvláštní fáze (SS) bude navržen tak, aby se týmy musí využít všechny své vybavení. 24-25 března rfcce místo konání boc @ pistovske mokrady (mokřadní) činnost park (100,000 m2) v blízkosti města Jihlavy. Co očekávat: Ostré východy (100 % sklonu), mokré, promočené terénu (muddy šílenství). Každá třída bude mít 4-5 SS VČETNĚ 1 NOCI SS v pátek. 

· 
Czech Republic is the First European zone nation to “Unleash” the RFC Global Series 2017 race this 24-25 March under RFC Central Europe (RFCCE) in assoc with Bohemian Offroad Challenge (BOC) selection for mother event RFC Grand Final in Malaysia. This is brought about by our RFC Czech Rep “C in C” (Mila Janacek), who made a comeback to RFC after MIA (missing-in-action) since 2004! “My dream, all these years, is to bring the 1st Czech 4x4 team to race in the RFC Final by selecting the top winner in a selection,” said Mila when he came back to us in 2015. Well, last year, he DID IT! The first ever Czech winner came to race in Malaysia! A very competent, skillful yet young team of Oliver Vondracek (22 yrs) & Jan Skvor (32 yrs) with good mechanical skills & most impt, they came with a very positive attitude to keep going (come whatever problems they faced).They made the 4x4 of Czech Rep very proud indeed, in the eyes of the off-road racing world. This year, the stage is set for Chapter II of selecting the best Czech team to RFC Grand Final 2017.

“We now have 35 teams in 4 classes (standard & modified) – Hobby, Special, UTV & ATV. Hobby is just like 4x4 adv class while Special is for Grand Final,” said Tomas Barton. All vehicles must have a winch, slip waffles & off-road accessories/equipment. Special Stages (SS) will be designed so that the teams have to use all their equipment. 24-25 March RFCCE venue of BOC @ Pistovske Mokrady (Wetland) Activity Park (100,000m2) near the city of Jihlava.

What to expect: sharp exits (100% gradient), wet, soggy terrain (muddy madness). Each class will have 4-5 SS including 1 Night SS on Friday. (Promo banner: BOC, pix by Pavel Mothejl & route map: Jihlava). #RainforestChallenge #RFC #RFCGlobalSeries.

 

 

Fotky

Další články

Komentáře