Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 26. dubna 2019 (09:04) Pavel Jelínek

Dlouho plánovaný projekt zpřístupnění Komínských luk v Brně konečně letos zahajuje.

Nová silnice zpřístupní lokalitu Komínských luk


Dlouho plánovaný projekt zpřístupnění Komínských luk začne letos v létě první etapou. Mezi ulicemi Veslařská, Kníničská a sportovním areálem U Hrocha vznikne nová silnice. Stavba v dosud nezastavěném území umožní nový rozvoj oblasti, s jejímž využitím město podle svého územního plánu počítá.

Stavba povede v místech dnešních zahrádek a nevyužitých pozemků. Vznikne tam nová obslužná komunikace s jednostranným chodníkem a dešťová kanalizace včetně odlučovače ropných látek, která bude odvádět dešťovou vodu z nově vzniklých zpevněných ploch. Komunikace bude zakončena obratištěm. Silnice i chodník budou navazovat na infrastrukturu v ulici Veslařské s tím, že napojení vytvoří úsečnou křižovatku ulice Veslařské a rampy k ulici Kníničské.

„Celková délka komunikace, jejíž stavba je plánována na letošní srpen, bude 225 metrů. V současné době hledáme zhotovitele stavby. Do budoucna budeme pokračovat druhou plánovanou etapou, která bude dosud jen obtížně dostupnou lokalitu dále zpřístupňovat,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Z důvodu probíhající soutěže není zatím známá cena za celou stavbu, není ani jasné, kdy bude zahájena druhá etapa. Ta bude muset být následně doplněna ještě výstavbou protipovodňových opatření v blízkosti řeky Svratky.

 

 

PR

Další články

Komentáře