Kam s použitým kuchyňským olejem? Vzhůru na benzínovou pumpu

Na šesti čerpacích stanicích v Ústeckém kraji, konkrétně v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Litvínově a Mostu, mohou lidé odevzdávat upotřebený kuchyňský olej.

Skupina Orlen Unipetrol ve spolupráci s výzkumně vzdělávacím centrem Orlen UniCRE, Českým vysokým učením technickým v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze spustila pilotní projekt, jehož cílem je zkoumání možností využitíupotřebeného kuchyňského oleje a jeho efektivní přeměny v biopalivo a petrochemikálie. Projekt, který je spolufinancovaný Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Trend, je plně v souladu se strategií skupiny Orlen Unipetrol rozšiřovat výrobu energie a produktů z obnovitelných zdrojů.

Skupina Orlen Unipetrol chce být nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Konkrétní cíle jsou rozpracovány v rámci strategického rozvoje skupiny do roku 2030 a jedním z nich je i rozšíření principů cirkulární ekonomiky jak v rafinérském tak petrochemickém segmentu.

„Problematice efektivní přeměny odpadních materiálů v surovinu, kterou lze využít jako kvalitní zdroj uhlíku pro výrobu pohonných hmot či plastů, se zabýváme dlouhodobě. Myšlenka sběru kuchyňského oleje není nová. Nový a především bezpečnější a ekologicky šetrnější je způsob, jak chceme s tímto odpadem manipulovat a jak jej budeme upravovat. Existuje mnoho firem, které se specializují na sběr kuchyňského oleje především z restauračních zařízení. My se ale chceme soustředit především na domácnosti a nabídnout jim bezpečný a bezodpadový sběr upotřebených rostlinných olej. V současnosti je sebraný olej přečisťován aprodáván dál k výrobě metylesteru známého po zkratkou MEŘO. Společnost Orlen Unipetrol je ale již dnes připravena využít přečištěné odpadní oleje k výrobě bezkyslíkatého vysokocetanového biopaliva známého pod zkratkou HVO, tj. hydrodeoxygenovaný rostlinný olej. Takto vzniklé biopalivo má lepší stabilitu než klasické MEŘO a vyšší cetanové číslo než motorová nafta. Při jeho výrobě i spalování navíc vzniká méně emisí oxidu uhličitého,“ vysvětlilJiří Hájek, generální ředitel a předseda představenstva Orlen UniCRE a.s.

Projekt, který je oficiálně pojmenován „Výzkum a vývoj technologie čistění a recyklace kuchyňských olejů včetně systému jejich sběru (EUCOTECH)“, byl spuštěn v roce 2021 a potrvá až do roku 2024. Je zaměřen na návrh systému decentralizovaného a automatizovaného sběru upotřebeného kuchyňského oleje (UCO, z anglického¨Used Cooking Oil) z domácností s následným výzkumem a vývojem vhodných separačních a rafinačních procesů pro jeho úpravu na surovinuve formě hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO, z angl. Hydrodeoxygenated Vegetable Oil), kterou již budemožno začlenit do procesu rafinérské a petrochemické výroby.

„Současné iniciativy v Česku zaměřené na komunální sběr kuchyňského oleje spojuje několik faktorů. V prvé řadě má většina iniciativ pouze lokální působnost – většinou sejedná o spolupráci obce a lokální odpadové společnosti, aby tak byla splněna zákonná povinnost zajištění třídění komunálního kuchyňského oleje. Obecně disponují omezeným počtem sběrných míst. Dalším společným rysem je sběr použitého oleje v plastových nádobách, např. PET lahvích, které občané vhazují do označených plastových popelnic, ve většině případů umístěných v prostorách sběrných dvorů“, vysvětluje doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D., zástupce vedoucího katedry chemie České zemědělské univerzity v Praze.

 „V rámci projektu EUCOTECH jsme společně vytvořili dostupnou síť sběrných míst, jejíž ambicí je rozšíření po celém Česku. Chceme změnit přístup široké veřejnosti a přimět ji tak k dalšímu, systematickémusběru odpadu,“ dodal.

Od začátku červnaletošního roku až do konce roku 2024 se mohou lidé v Ústeckém kraji zapojit do sběru upotřebenéhokuchyňského oleje na šesti čerpacích stanicích Orlen Benzina v Ústeckém kraji. Bližší informace jsou dostupné na internetové stránce sbirejolej.cz nebo v aplikaci Orlen Benzina.

„V rámci projektu jsme nyní vstoupili do fáze, kdy chceme pilotně ověřit vyvinutou technologii čištění a úpravy použitého oleje na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských a petrochemických procesech a připravit dokumentaci pro automatizovaný sběr a zpracování oleje ve velkém měřítku. Dovolujeme si oslovit širokou veřejnost, aby se do tohoto vědeckého projektu zapojila. Lidé pomohou životnímu prostředí a ještě jako získají body do aplikace, které lze proměnit v odměny a slevy na čerpacích stanicích Orlen Benzina. Předpokládáme, že do konce roku 2024 takto získámepro výzkumné účely až 20 tun upotřebeného kuchyňského oleje,“ sdělil Hájek.

Zapojení do projektu je snadné. Po registraci v aplikaci Orlen Benzina, si zájemci vyzvednou standardizovanou nádobu určenou pro skladování použitého oleje v domácnostech. Po naplnění ji mohou odevzdat 24 hodin denně sedm dnů v týdnu na jedné ze šesti čerpacích stanic Orlen Benzina do poloautomatického sběrného boxu vyměnit za prázdnou nádobu.„Speciální sběrné nádoby umožňují opakovatelné použití a snižují hygienická rizika spojená s nakládáním s odpady. Nevznikají také žádné pevné plastové odpady znečištěné oleji, které by bylo nutno likvidovat skládkováním nebo spalováním. Předem děkujeme všem lidem, kteří se do sběru použitého kuchyňského oleje zapojí,“ dodal Hájek.

Zdroj: Orlen Benzina

Fotogalerie

Autor

Redakce

Externí materiály upravené redakcí MotorMixu.